Komu pomáháme

 

Aktuality

 

Jak pomáháme

Handicap pomáháme rodinám překonat 5 nejdůležitějšími pilíři nadační činnosti:

Finanční síla

Organizujeme veřejné sbírky. 100 % vybraných peněz předáme na podporu rodin handicapovaných dětí.

Fyzická síla

Ve spolupráci s experty fyzioterapie a lékaři plánujeme organizovat pravidelné léčebné pobyty pro handicapované děti i jejich nejbližší.

Duševní síla

Ve spolupráci s experty psychoterapie zprostředkováváme online i fyzická terapeutická sezení. Spustíme v roce 2024.

Výzkumná síla

Podporujeme vědu a výzkum inovativní léčby handicapu formou grantů na podporu výzkumu. Spustíme v roce 2024.

Společenská síla

Spolu s našimi přáteli organizujeme společné eventy pro zdravé i handicapované rodiny.
 

Dejte s námi sílu do pohybu,
podpořte Nadaci Anežka

 

Zakladatelé projektu

Tyto řádky patří hlavně naší dceři Anežce. Velmi jsme váhali, zda její příběh zveřejníme, protože za ní rozhodujeme ve věci, kterou by i sama mohla chtít chránit tak, jak jsme to my dělali doposud. Je ale tak úžasná, laskavá, silná a dospělá, že věříme, že ona sama by vzala všechnu sílu, dala ji do pohybu a snažila se pomoci dalším. Díky ní vznikla Nadace Anežka.

Milující rodiče
Michaela a Jiří Štikovi, maminka a tatínek Anežky