Dejme sílu do pohybu

V nadaci Anežka se věnujeme převážně skupinové pomoci dětem do 18 let s tělesnými či duševními handicapem.

 

Jak pomáháme

Handicap pomáháme rodinám překonat 5 nejdůležitějšími pilíři nadační činnosti:

Finanční síla

Organizujeme veřejné sbírky. 100 % vybraných peněz předáme na podporu rodin handicapovaných dětí.

Fyzická síla

Ve spolupráci s experty fyzioterapie a lékaři plánujeme organizovat pravidelné léčebné pobyty pro handicapované děti i jejich nejbližší.

Duševní síla

Ve spolupráci s experty psychoterapie zprostředkováváme online i fyzická terapeutická sezení. Spustíme v roce 2024.

Výzkumná síla

Podporujeme vědu a výzkum inovativní léčby handicapu formou grantů na podporu výzkumu. Spustíme v roce 2024.

Společenská síla

Spolu s našimi přáteli organizujeme společné eventy pro zdravé i handicapované rodiny.
 

Ozvat se je projevem síly, ne slabosti.

Naším cílem je dětem pomáhat skupinově, nikoli jednotlivě.

Organizujeme:

  1. Ozdravné pobyty pro děti (přihlášky na jaro 2024 jsou již uzavřeny)
  2. Hiporehabilitace
  3. Fyzioterapie
  4. Vodní terapie
  5. Skupinové poradenství (psychoterapie)
  6. Delfinoterapie
  7. Sbírky
  8. Nákupy zdravotnických technologií

Vyhlášené programy a možnosti přihlášení na tyto programy naleznete vždy v aktualitách.

Informace ke schvalování žádostí pro účast na vyhlášených programech:

Všechny příchozí žádosti překontrolujeme a v případně nutnosti se na žadatele obrátíme s výzvou o doplnění nebo úpravu zaslaných podkladů.

Veškeré žádosti musí dle zákona projít posudkem lékaře a následně schvalovacím řízením správní rady. Veškeré žádosti a kompletní žádosti posuzuje Správní rada Nadace Anežka na svém neveřejném zasedání.

O závěrech hlasování Správní rady jsou všichni žadatelé vyrozumění emailem nebo písemnou formou.

 

Zůstaňme ve spojení

 

Máte dotaz či přání?