Nadace Anežka je v pohybu

Tyto řádky patří hlavně naší dceři Anežce. Velmi jsme váhali, zda její příběh zveřejníme, protože za ní rozhodujeme ve věci, kterou by i sama mohla chtít chránit tak, jak jsme to my dělali doposud. Je ale tak úžasná, laskavá, silná a dospělá, že věříme, že ona sama by vzala všechnu sílu, dala ji do pohybu a snažila se pomoci dalším. Díky ní vznikla Nadace Anežka.

Milující rodiče Michaela a Jiří Štikovi
maminka a tatínek Anežky

Foto: Lenka Hatašová (@hatasovalenka)