Vibrační plošina Galileo dává sílu do pohybu a pomáhá handicapovaným dětem udělat první krůčky

Díky štědrosti partnerů a diváků, kteří si zakoupili vstupenky na Novoroční benefiční koncert Nadace Anežka, mohla Nadace Anežka věnovat inovativní vibrační plošinu Galileo do Cortex Neuro Centre. V rámci oficiálního předání si měly plošinu možnost vyzkoušet i handicapované děti, pro které je zde primárně určena. „Největší přínos je v tom, že pomáhá dětičkám navodit správné svalové napětí. Například velmi vysoké nebo naopak nízké, a tak jim pomáhá jim ke zlepšení vnímání těla,“ vysvětluje jednatelka a vedoucí fyzioterapeutka Cortex Neuro Centre Adéla Bittnerová.

Galileo tak může pomoci mnoha dětem, které mají pohybový handicap. „Neuroterapeutické centrum Cortex jsme nevybrali náhodou. Umí tady opravdové zázraky a Adélce Bittnerové vděčíme za to, že je na tom naše Anežka zdravotně tak dobře, jak na tom je,“ vysvětlují manželé Michaela a Jiří Štikovi, zakladatelé Nadace Anežka. A právě proto, že jejich dcera má veškerou možnou zdravotní péči, rozhodli se pomáhat ostatním dětem, jejichž rodiče nemají takové finanční možnosti. „Vždycky zdůrazňuji, že Nadace Anežka nevznikla proto, aby pomáhala naší Anežce. Naopak. Díky manželovi může mít veškerou možnou péči. Ale všechny děti a rodiny takové štěstí nemají. Jako první počin jsme zvolili pomoc právě pro Cortex, protože jsem přesvědčená o tom, že kdyby se měla naše Anežka rozhodnout komu věnuje první pomoc, byla by to právě Adélka a Cortex,“ vysvětlila maminka malé Anežky, jejíž jméno nadace nese právě proto, že je to vlastně pomoc od Anežky dalším dětem.

O tom, že Galileo bude pomáhat dalším dětem s jejich prvními krůčky, není pochyb. Garanty za Cortex Neuro Centre jsou Adéla Bittnerová a Martin Hrzán, kteří spolu Nadací Anežka budou dávat sílu do pohybu tam, kde je potřeba. S vibrační plošinou Galileo to půjde zase o něco lépe. „Vibrační plošinu Galileo zařazujeme nyní do každé terapie zdarma. Díky Nadaci Anežka tak můžeme zvýšit standard poskytovaných služeb,“ vysvětlil jednatel Cortex Neuro Centre Martin Hrzán.

Galileo je zařízení určené k efektivní rehabilitaci a výcviku v oblasti terapie a rehabilitace ortopedických, neurologických a pohybových onemocnění. Oproti ostatním vibračním plošinám Galileo využívá oscilačního (houpavého) pohybu, díky čemuž jsou tyto vibrace přenášeny do všech částí těla mnohonásobně efektivněji a šetrněji.